DỰ BÁO NHU CẦU TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

By | 31 Tháng Một, 2018

Theo Phương pháp dự báo  chu kỳ vận động của vốn

Quá trình vận động của vốn

Môt chu kì vận động của vốn tính từ lúc doanh nghiệp bắt đầu bỏ tiền vào hoạt động kinh doanh tới lúc thu được tiền về.

Tham khảo: Hệ thống văn bản cập nhật

Thời điểm doanh nghiệp bắt đầu hoạt động kinh doanh là lúc mua hàng, nhưng thời điểm bắt đầu chu kì vận động của vốn là lúc thanh toán tiền mua hàng, thường trễ hơn so với thời điểm mua hàng do trong thực tiễn các doanh nghiệp thường hoạt động kinh doanh theo phương thức mua (bán) trả chậm.

Thời điểm doanh nghiệp thu tiền bán hàng  thông thường chậm hơn so với thời điểm bán hàng và thời điểm kết thúc chu kì vận động của vốn phải là thời điểm thu tiền bán hàng mà không phải trả là thời điểm bán hàng.

Nếu vốn của doanh nghiệp vận động (quay vòng) nhanh, còn gọi là độ dài chu kì vận động của vốn ngắn sẽ làm giảm nhu cầu vốn lưu động và tăng cường khả năng thanh toán cho doanh nghiệp.

Doanh nghiệp muốn rút ngắn độ dài chu kì vận động của vốn thì cần rút ngắn thời gian lưu kho hàng hóa, rút ngắn thu tiền và kéo dài kì trả tiền.

Xem thêm: Kế toán tổng hợp thực hành

Phương pháp dự báo nhu cầu tài chính dự vào chu kỳ vận động của vốn

Đối với nhu cầu vốn lưu động, doanh nghiệp có thể dựa vào chu kỳ vận động của vốn lưu động để xác định nhu cầu tài trợ vốn lưu động. Thời gian vận động của vốn lưu động càng dài thì lượng vốn lưu động mà doanh nghiệp phải tài trợ càng nhiều để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra thường xuyên. Nhu cầu vốn lưu động có thể được xác định bằng 2 cách sau đây:

 

Cách 1: Xác định gián tiếp thông qua vòng quay của vốn lưu động của kỳ trước hoặc của trung bình ngành.

Công thức xác định như sau:

Doanh thu dự kiến năm kế hoạch

Nhu cầu vốn lưu động =

Vòng quay vốn lưu động

 Xem thêm: Kế toán tổng hợp

Cách 2: Xác định trực tiếp thông qua thời gian luân chuyển của vốn lưu động 

Phương pháp xác định như sau:

+ Bước 1: Xác định số ngày luân chuyển của vốn lưu động

Số ngày luân chuyển của vốn lưu động = Kỳ luân chuyển hàng tồn kho (A) + Kỳ thu tiền trung bình (B) Kỳ trả tiền trung bình (C)

Trong đó:

A = Hàng tồn kho bình quân/ Giá vốn hàng bán bình quân một ngày

B = Nợ phải thu bình quân/ Doanh thu bán chịu bình quân mỗi ngày

C = Nợ phải trả nhà cung cấp bình quân/ Tín dụng mua chịu bình quân mỗi ngày

+ Bước 2: Xác định nhu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp

Nhu cầu VLĐ = Giá trị nguyên vật liệu và lao động bình quân cho một sản phẩm x Số lượng sản phẩm sản xuất bình quân mỗi ngày x Số ngày luân chuyển của vốn lưu động